Reviews van deze auteur

Sneerlappen

Review over BullChat

Er blijken nog altijd mietjes re zijn die graag roddelen om over anderen te vervalsen . Als zij het zelf weten uit te voeren. Waar zij San graag de andere van beschuldigen. Om zo weer hun slag te doen slaan wat zij kunnen graag naar naakt foto's vragen maat zelfs sturen zij niets op en afspraken na komen nooit van gehoord maar wel hun eigen op leeg trekken

Sterke punten
Niet op de afspraak komen

Zwakke punten
Mannen vervalsen

Plegen van leugens op andere namen

Review over BullChat

Er bevind een gast in Arnhem die zijn medeburgers beschuldigd van Pedefile praktijken op na te houden. Waar de gast anderen op doet beschuldigen. Als de gast het zelf doet van houden. Dus let op of je wordt er ook van beschuldigd

Sterke punten
Veel te veel fakers eroo

Zwakke punten
Mensen vervalsen