Amorgos.nl

Op Amargos.nl kan men terecht voor fijne zeil tripjes. De naam Amargos staat ook voor plezier in zeilen. Het zeilen doet men het liefst in zonnige, (sub) tropische gebieden, het ijsselmeer en de waddenzee. Ook als het om zeilen op kajuitjachten gaat, kan men op deze site terecht. Op deze site worden zeilvakanties op diverse manieren geboden aan de zeilliefhebbers. Naast de welbekende meezeilvakanties, zeilervaringstochten, jachtverhuur en flottieljes in de zon, kan men op deze site ook terecht voor zeezeilcursussen, CWO erkende kajuitzeilopleidingen en theoriecursussen. Dit is dan ook het unieke van deze organisatie. Geinteresseerden hebben hierbij de mogelijkheid om te kiezen voor verschillende zeilgebieden, die bekend staan bij Amorgos. Amorgos beschikt ook over enthousiaste en bekwame schippers, instructeurs en flottieljeleiders. Deze krijgen een uitgebreide opleiding en werken gemiddeld niet langer dan vier tot zes weken aaneengesloten in het buitenland. Dit zorgt ervoor dat zij enthousiast blijven en een optimale bijdrage leveren aan het vakantieplezier van de Amorgos klanten. De schippers, flottieljeleiders en zeilinstructeurs komen in aanmerking om door Amorgos opgeleid te worden als ze al kunnen zeilen (zeilvaardigheden), ervaring hebben met lesgeven (didactiek) en blijk geven goed met (groepen) mensen om te kunnen gaan (sociaal-communicatieve vaardigheden). Daarnaast volgen ze zowel in binnen- als buitenland een vervolgopleiding van Amorgos, welke drie disciplines betreft. Amorgos streef er ook naar om een ieder een prettige zeilvakantie te bezorgen. Dit doen zij door goede service, voorlichting en producten te leveren welke verzorgd worden door enthousiaste, professionele zeezeilers. Amorgos is, als enige zeilorganisatie, zowel aangesloten bij ANVR, SGR, CFR als CWO.

Privacy

Er wordt veel waarde gehecht aan de privacy van de klanten van Amorgos. De verstrekte gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en betrouwbaarheid behandeld. Deze worden opgenomen in een klantenbestand om de door de klant gevraagde reis- of cursusinformatie toe te sturen. In geen gevallen worden gegevens doorgespeeld en of verkocht aan derden. Daarnaast worden de gegevens van medereizigers en de schipper of flottieljeleider ook niet doorgespeeld. Voor wat betreft de cursussen in het buitenland, wordt er voor vertrek een crewlist met de namen daarop overhandigd aan de reiziger. Hierop staan ook de vluchtgegevens en e- mail adressen van medereizigers en de schipper. Op die manier kan men van te voren afspreken om samen te reizen. Het e-mailadres gaat dus alleen naar de medereizigers.


Contact gegevens

Marina Muiderzand Marinaweg 10 1361 AC Almere Telefoon: 036 521 82 10 Fax: 036 521 82 19 [email protected] www.amorgos.nl


Openingstijden

De openingstijden van Amorgos zien er als volgt uit: maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 17.00 uur op zaterdag van 7 juni tot en met 6 september: van 10.00 tot 16.00 uur


Betrouwbaarheid en zekerheid

Bij Amorgos kunnen klanten rekenen op betrouwbaarheid en zekerheid. Klanten kunnen dus met een gerust hart een zeilvakantie of -cursus boeken. Als enige zeilbedrijf is Amorgos aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CWO, organisaties. Deze organisaties geven de reiziger de meeste zekerheid. Op alle overeenkomsten (vakanties en cursussen) zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Amorgos en de SGR-regeling van toepassing. Daarnaast krijgt men op internationale zeilvakanties ook de garantie van het Calamiteiten reizen fonds.


Stichting Garantiefonds Reisgelden

Amorgos is ook aangesloten bij de sichting garantiefonds reisgelden (SGR). Alle reizen die gepubliceerd worden op de website van Amorgos vallen onder de garantie van SGR. Deze garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Amorgos is ook aangesloten bij de stichting calamiteitenfonds reizen. De reizen die gepubliceerd worden op deze site vallen ook onder de garantie van dit fonds. Dit houdt in dat klanten die deelnemen aan een georganiseerde reis: - (een deel van) hun reissom terugkrijgen indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgen indien Amorgos als gevolg van een calamiteit, de reis moeten aanpassen of indien consumenten vervroegd gerepatrieerd moeten worden. Onder calamiteit wordt onder andere een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis verstaan.


Amorgos.nl Reviews

Bezoek Amorgos.nl

Schrijf een review