Tindl - Ervaringen, Reviews en Klachten

Last updated: 2 februari 2018
Tindl Logo

33.3% aanbevolen, 1 Reviews

  1. Tindl informatie
  2. Doelgroep
  3. Aanmelden
  4. Voordelen Tindl
  5. Zoekfunctie
  6. Contact gegevens
  7. Tindl Reviews
  8. Schrijf ook een review over Tindl

Niet tevreden over Tindl? Probeer dan eens Lexa.

Tindl informatie

Tindl - Finding beautiful people

Beoordeel gratis alle profielen, vindt de ander jou ook leuk dan is er een match en komen jullie met elkaar in contact.

Tindl Details

Hits: 933

URL: https://www.tindl.nl/

Categorieën: Algemene Datingsites

Reviews: 1

Doelgroep

Geloof jij ook in 'liefde op het eerste gezicht'? Wil je in contact komen met leuke en sexy mannen en vrouwen? Wil je een leuke date, ben je op zoek naar een serieuze relatie of wil je gewoon een losse casual seks date met een hotte man of vrouw? Meld je dan snel aan bij Tindl. Op deze site zijn er een aantal leuke profielen van sexy mannen en vrouwen. Door het profiel te beoordelen met een leuk vinkje of een niet leuk vinkje, kun je in contact komen met andere gebruikers op deze site. Lijkt dit je een leuke manier om iemand te leren kennen? Meld je dan vandaag nog aan bij Tindl.

Aanmelden

Lijkt deze site je interessant? Meld je dan geheel gratis aan. Dit kan men doen door op de startpagina van de site te klikken op het tabje 'aanmelden'. Na hierop geklikt te hebben, komt er een registratieformulier tevoorschijn waarin men onder andere de gebruikersnaam, een werkende e- mail adres en wachtwoord kan ingeven. Na het aanmeldproces volledig doorlopen te hebben en de aanmelding bevestigd te hebben, kan men direct van start gaan met het beoordelen van profielen. Wie weet heb je vandaag al een leuke Tindl date.

Voordelen Tindl

Het inschrijven bij Tindl brengt heel wat voordelen met zich mee. Niet alleen de inschrijving op deze site is gratis, ook het bekijken van profielen, het beoordelen van profielen, het lezen van berichten , het versturen van berichten en het chatten met andere leden is gratis op deze site. Genoeg reden om je dus vandaag nog aan te melden op deze site.

Zoekfunctie

Vanwege de veelheid aan leuke profielen op de site, kan het soms iet wat lastiger zijn om een match te vinden. Gelukkig heeft deze site een speciale zoekfunctie. Hier kan men onder andere aangeven of men op zoek is naar een man of een vrouw en de leeftijdsklasse. Na de gegevens verwerkt te hebben, gaat de site zelf op zoek naar passende matches. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de profielen van deze gebruikers te beoordelen en eventueel contact op te nemen met een of meer van de matches.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunnen gebruikers contact opnemen met de servicedesk van Tindl. Dit kan men doen door het contactformulier op de contactpagina van de site volledig in te vullen en te versturen. In dit formulier moet men onder andere de naam, het e- mail adres, wachtwoord en bericht verwerken.


Maak nu een gratis account aan op Tindl

Tindl reviews (1):

Tindl - Tindl: Afblijven van deze 'LEXA' - v

6

Review:
Als je alleen al de voorwaarden doorleest zul je versteld staan. Niets nieuws onder de zon, de voorwaarden zijn ronduit slecht te noemen, je moet betalen om aan allerlei eisen / voorwaarden te voldoen en jouw persoonsgegevens liggen na akkoord gaan letterlijk op straat.

Mogelijk wordt je via partnermail van o.a. KNUZ en RELATIEKLIK nu ook verleid om gratis met Tindl in zee te gaan, net zoals al sinds tijden KNUZ en RELATIEKLIK partnermail versturen voor LEXA.

Duidelijk is dan ook dat ook deze nieuwkomer (LEXA - variant) enkel en alleen uit is op jouw geld.

Sterke punten:
geen gevonden

Zwakke punten:
mijn 1e indruk: Als je met Tindl in zee gaat ben je aan de goden overgeleverd. Dit is m.i. een slangenkuil, net zo giftig als LEXA, je moet veel en mag weinig (maar wel betalen), Tindl mag daarentegen wel van alles.

Ik heb gemakshalve de voorwaarden, zie "www.tindl.nl/page/algemenevoorwaarden" van commentaar voorzien.

Enkele 'onvolkomenheden' in de voorwaarden ( een jurist vindt er vast nog veel meer):

==> Tindl is niet aansprakelijk voor schade die je ondervindt / risico dat je loopt omdat Tindl jouw persoonsgegevens doorverkoopt? Wie is er dan wel verantwoordelijk voor ?

==> Doorlopende abonnementen (stilzwijgend verlengen) zijn toch bij wet verboden?

==> Jij mag Tindl niet gebruiken voor commerciële doeleinden, dat doet Tind immers zelf al door jouw persoonsgegevens door te verkopen.

==> Is dit het verdienmodel? Gebruiker laten betalen om zijn / haar persoonsgegevens uit handen te geven aan Tindl, waar Tindl alles mee kan doen wat ze willen?

==> Sta je eenmaal op Tindl dan is dat allemaal NIET meer van jou.

==> Sta je eenmaal op Tindl dan is dat alles NOOIT / NIET MEER van jou. Tindl kan / mag er mee doen wat ze willen.


Hierna de
Algemene voorwaarden Tindl
Versie geldig vanaf: 10 mei 2016

Preambule
Tindl dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen. Tindl dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Tindl.

==> Tindl is niet aansprakelijk voor schade die je ondervindt / risico dat je loopt omdat Tindl jouw persoonsgegevens doorverkoopt? Wie is er dan wel verantwoordelijk voor ?

Artikel 1 Definities
Tindl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Didio Internet B.V. Didio Internet B.V. is statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30275518.
Gebruiker(s): een natuurlijk persoon of personen die de Website van Tindl gebruiken en over een Profiel beschikken.
Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens. Website: de website van Tindl, te bereiken via www.tindl.nl. Betaald Profiel: een tegen betaling verkregen toegang tot de diensten van Tindl.

Artikel 2 Algemene bepalingen
Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Tindl deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tindl en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Tindl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Tindl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Het staat Gebruikers vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding
Aanmelding bij Tindl is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar. De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke) gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke) gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan Tindl door deze gegevens in zijn profiel aan te passen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een Betaald Profiel via een doorlopend abonnement. Voor het afsluiten van een doorlopend abonnement dient de Gebruiker een incassomachtiging af te geven aan Tindl. Een doorlopend abonnement wordt aangegaan voor de periode van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden. Indien de Gebruiker een doorlopende abonnement afneemt bij Tindl, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een maand, tenzij de Gebruiker Tindl één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend zou worden verlengd, schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen beëindigen.

==> Doorlopende abonnementen (stilzwijgend verlengen) zijn toch bij wet verboden?

Artikel 4 Profiel
Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid de inloggegevens als bedoeld in artikel 4.1. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, is Tindl gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen. De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan. Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan Tindl te melden. Tindl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden. De Gebruiker vrijwaart Tindl van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker. Onbetaalde Profielen waar binnen een periode van zes maanden niet wordt ingelogd, zullen worden verwijderd.

Artikel 5 Gebruik Tindl
Nadat de Gebruiker een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Gebruiker toegang tot de diensten van Tindl. De Gebruiker kan zich vervolgens aanmelden voor de betaalde diensten van Tindl. Het Profiel van de Gebruiker is voor iedere bezoeker van de Website inzichtelijk, ook zonder dat de bezoeker van de Website beschikt over een Profiel. De Gebruiker dient, overeenkomstig hetgeen bepaald in 6.6, bedachtzaam te zijn bij het delen van persoonlijke informatie via zijn Profiel. Enkel een Gebruiker die over een Profiel beschikt kan berichten uitwisselen met een andere Gebruiker.

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Tindl. De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten. De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Tindl aan de Gebruiker zal melden. De Gebruiker dient oprecht te handelen richting Tindl en andere Gebruikers. De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Tindl en andere Gebruikers. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Tindl en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om Tindl te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.

==> Jij mag Tindl niet gebruiken voor commerciële doeleinden, dat doet Tind immers zelf al door jouw persoonsgegevens door te verkopen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te plaaten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Tindl of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen. Het is de Gebruiker verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Gebruikers buiten Tindl om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Website te plaatsen.

==> Is dit het verdienmodel? Gebruiker laten betalen om zijn / haar persoonsgegevens uit handen te geven aan Tindl, waar Tindl alles mee kan doen wat ze willen?

De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen. Indien de Gebruiker handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Tindl het recht het Profiel van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 9, zonder dat Tindl gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
Indien een Gebruiker toegang tot een Betaald Profiel wenst, kan dit tegen betaling worden verkregen. Betaling kan geschieden via automatische incasso, eenmalige incasso, PayPal, Mistercash of iDeal. Nadat de betaling is ontvangen door Tindl, zal de Gebruiker toegang krijgen tot de betaalde diensten van Tindl.

Artikel 8 Persoonsgegevens
Tindl kan de door deelnemer opgegeven persoonsgegevens verstrekken aan derden, zonder hier voorafgaand nadere toestemming voor te vragen.

==> Sta je eenmaal op Tindl dan is dat allemaal NIET meer van jou.

Tindl handelt te allen tijden in overeenstemming met het gehanteerde privacy statement. Door gebruik te maken van de door Tindl aangeboden diensten verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen uit het privacy statement.

Artikel 9 Beëindiging
Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website. Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Tindl worden verwijderd. Eventueel door de Gebruiker verrichte betaling worden nimmer vergoed bij het opheffen van de Profiel. Tindl is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Tindl. Tindl is gerechtigd een Profiel te verwijderen zonder de Gebruiker daar vooraf schriftelijk over te informeren.
Indien Tindl overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van Tindl om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Tindl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Gebruiker.
Tindl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers op de Website. Tindl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Gebruikers van de website. Tindl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers of derden.
In het geval Tindl aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker Tindl vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Tindl. Tindl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Tindl ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Tindl of diens licentiegevers.
De in artikel 11.1 omschreven eigendomsrechten van Tindl mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Tindl nadrukkelijke toestemming heeft gegeven. Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Tindl, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Tindl van ten minste duizend Euro. Tindl behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien de Gebruiker afbeeldingen, video’s of overige (beeld)bestanden via zijn Profiel openbaar maakt verleent de Gebruiker Tindl een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en sublicentieerbaar recht om dergelijke afbeeldingen, video’s of overige (beeld)bestanden wereldwijd, te vermenigvuldigen, te distribueren, openbaar te maken, te verzenden, te wijzigen, tentoon te stellen, te verkopen en het in sublicentie geven van deze afbeeldingen, video’s of overige (beeld)bestanden.

==> Sta je eenmaal op Tindl dan is dat alles NOOIT / NIET MEER van jou. Tindl kan / mag er mee doen wat ze willen.


Artikel 12 Toepasselijk recht en geschil
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en Tindl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
De Gebruiker en Tindl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden Tindl, waarbij Tindl er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.
Tenzij regels dwingend recht anders voorschrijven, is uitsluitend de rechtbank in Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Tindl en de Gebruiker.

mask beveelt Tindl NIET aan bij vrienden/bekenden

Schrijf ook een review over Tindl

  • je e-mailadres is niet zichtbaar voor andere bezoekers
  • Je ontvangt een bevestigingse-mail op je e-mailadres!


Ja, ik zou Tindl aanbevelen aan vrienden/bekenden
Nee, ik zou Tindl aan niemand aanbevelen
Niet van toepassing / Geen mening


Stuur mij een e-mail wanneer iemand een nieuwe review over deze website schrijft

Stuur mij een e-mail wanneer iemand op mijn review reageert

Door het plaatsen van deze review ga ik akkoord met de algemene voorwaarden

Bezoek Tindl